ISO 9001

 • TỔNG QUAN VỀ ISO 9001
  ISO 9001:2015: Tự tin hơn về sản phẩm, cải thiện quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ với chi phí thấp hơn. Bạn có muốn chuyển đổi hoạt động riêng lẻ trong công ty thành hệ thống các quá trình? Bạn có muốn sản phẩm/dịch vụ cuối cùng của bạn có chất lượng ổn định và mức chi phí sản xuất thấp hơn? Bạn có nghĩ rằng sản phẩm/dịch...
 • LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 CỦA VCB
  VCB cam kết đưa ra các kiến nghị nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau mỗi lần đánh giá giúp nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.
 • QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 9001 CỦA VCB
  Đề nghị chứng nhận HTAL của khách hàng; Xem xét tài liệu, thông tin của khách hàng; Lên kết hoạch đánh giá; Đánh giá sơ bộ; Đánh giá chứng nhận; Kết quả đánh giá chứng nhận ... Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng sau đánh giá Đánh giá giám sát định kỳ
 • NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ISO 9001
  1. Phải thay đổi những thói quen cũ chưa tốt bằng thói quen mới tốt hơn. - Doanh nghiệp thường gặp phải trở ngại do sức ì tâm lý không muốn thay đổi, và thói quen lâu đời đã ăn sâu vào tiềm thức. 2. Xây dựng hệ thống tài liệu và triển khai áp dụng. - Việc ghi lại những gì đang làm một cách có hệ thống khá phức tạp (nên...
 • TẠI SAO NÊN CHỨNG NHẬN ISO 9001 ?
  ISO 9001:2015: Tự tin hơn về sản phẩm, cải thiện quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ với chi phí thấp hơn. Bạn có muốn chuyển đổi hoạt động riêng lẻ trong công ty thành hệ thống các quá trình? Bạn có muốn sản phẩm/dịch vụ cuối cùng của bạn có chất lượng ổn định và mức chi phí sản xuất thấp hơn? Bạn có nghĩ rằng sản phẩm/dịch...

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin