SA 8000

 • TỔNG QUAN VỀ SA 8000
  SA 8000 là tiêu chuẩn quốc tế ban hành năm 1997, đưa các yêu cầu về Quản trị trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu.
 • LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SA 8000 CỦA VCB
  Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn SA 8000 của khách hàng do VCB cấp có giá trị trên toàn cầu. VCB là một trong ít các tổ chức chứng nhận - cung cấp dịch vụ chứng nhận cho khách hàng ở bất kể mọi nơi, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.
 • QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SA 8000 CỦA VCB
  Đề nghị chứng nhận HTAL của khách hàng; Xem xét tài liệu, thông tin của khách hàng; Lên kết hoạch đánh giá; Đánh giá sơ bộ; Đánh giá chứng nhận; Kết quả đánh giá chứng nhận ... Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng sau đánh giá Đánh giá giám sát định kỳ; kết quả đánh giá giám sát;...
 • CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SA 8000
  Các điều kiện áp dụng SA 8000 Các doanh nghiệp khi áp dụng SA 8000 phải đáp ứng được các yêu cầu và phải thực hiện một cách nghiêm túc. Để đạt được yêu cầu này, phải có quá trình áp dụng và thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt.
 • LỢI ÍCH CỦA SA 8000
  SA 8000 giúp các doanh nghiệp đạt được những gì tốt đẹp nhất: đạt được mục tiêu đặt ra và đảm bảo lợi nhuận liên tục. Công việc chỉ có thể được thực hiện tốt khi có một môi trường thuận lợi, và sự ra đời của tiêu chuẩn quốc tế SA 8000 chính là để tạo ra môi trường đó.

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin