KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

TT Chương trình đào tạo Ghi chú
1. Khoá đào tạo nhận thức chung. Theo yêu cầu doanh nghiệp
2. Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ. Theo yêu cầu doanh nghiệp
3. Khoá đào tạo Đại diện lãnh đạo về chất lượng. Theo yêu cầu doanh nghiệp
4. Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng đoàn. Theo yêu cầu doanh nghiệp

 

Mọi thông tin chi tiết xin Quý đơn vị liên hệ trực tiếp: 024 3640 8779

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin