Viet nam certification body 
 

Address : 4th Floor, An Binh 1 Office Building, Dinh Cong New urban area, Dinh Cong Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City.
Hotline   : (84-24)3640.8779
Fax        : (84-24)3215.1511  
Email     : Cert@chungnhanvietnam.vn
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin