ISO 14001

 • ISO 14001 LÀ GÌ?
  ISO 14001 là tiêu chuẩn  được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường.
 • VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 14001 CỦA VCB
  VCB cam kết đưa ra các kiến nghị nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau mỗi lần đánh giá giúp nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.
 • ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG ISO 14001
  Ðịnh hướng và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp: Tìm hiểu và nắm vững nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 14000; Xác định yêu cầu của tiêu chuẩn và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp; Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 14000; 
 • QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 14001 CỦA VCB
  Đề nghị chứng nhận của khách hàng; Xem xét tài liệu, thông tin của khách hàng; Lên kết hoạch đánh giá; Đánh giá sơ bộ; Đánh giá chứng nhận; Kết quả đánh giá chứng nhận ... Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng sau đánh giá Đánh giá giám sát định kỳ
 • LỢI ÍCH TỪ CHỨNG NHẬN ISO 14001
  Về mặt thị trường: Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng, Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường, Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh.

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin