ISO 9001

 • TỔNG QUAN VỀ ISO 9001
  Bạn có muốn chuyển đổi hoạt động riêng lẻ trong công ty thành hệ thống các quá trình? Bạn có muốn sản phẩm/dịch vụ cuối cùng của bạn có chất lượng ổn định và mức chi phí sản xuất thấp hơn? Bạn có nghĩ rằng sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ có chất lượng cao hơn? Tất cả đều có thể.
 • LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 CỦA VCB
  VCB cam kết đưa ra các kiến nghị nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau mỗi lần đánh giá giúp nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.
 • CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001
  Là tiêu chuẩn phổ biến nhất hiện nay, một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cư nơi đâu trên thế giới.
 • QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 9001 CỦA VCB
  Quy trình đánh giá chứng nhận ISO 9001 của VCB được thể hiện đầy đủ theo các bước dưới đây: Đề nghị chứng nhận HTAL của khách hàng; Xem xét tài liệu, thông tin của khách hàng; Lên kết hoạch đánh giá; Đánh giá sơ bộ; Đánh giá chứng nhận; Kết quả đánh giá chứng nhận ... 
 • NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ISO 9001
  Phải thay đổi những thói quen cũ chưa tốt bằng thói quen mới tốt hơn: Doanh nghiệp thường gặp phải trở ngại do sức ì tâm lý không muốn thay đổi, và thói quen lâu đời đã ăn sâu vào tiềm thức;
 • TẠI SAO NÊN CHỨNG NHẬN ISO 9001?
  Thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng sẽ thúc đẩy nhân viên bằng cách xác định vai trò và trách nhiệm quan trọng của họ. Tiết kiệm chi phí có thể được thực hiện thông qua cải thiện hiệu quả và năng suất.

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin