TỔNG QUAN VỀ ISO 9001

ISO 9001:2015: Tự tin hơn về sản phẩm, cải thiện quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ với chi phí thấp hơn.

Bạn có muốn chuyển đổi hoạt động riêng lẻ trong công ty thành hệ thống các quá trình? Bạn có muốn sản phẩm/dịch vụ cuối cùng của bạn có chất lượng ổn định và mức chi phí sản xuất thấp hơn? Bạn có nghĩ rằng sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ có chất lượng cao hơn? Tất cả đều có thể.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp cải thiện các yếu điểm trong hệ thống quản lý, giúp bạn đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ và đảm bảo tỷ lệ phế phẩm ít hơn ở cuối quá trình của bạn.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp bạn kiểm soát được việc đảm bảo chất lượng. Hoạt động kiểm tra giám sát định kỳ của Tổ chức chứng nhận Việt Nam - VCB (Vietnam Certification Body giúp cho hệ thống của bạn được kiểm soát tối đa. Khi VCB chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của bạn, nghĩa là công ty của bạn đã chứng minh với khách hàng về tính đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp cho khách hàng; điều đó giúp bạn có thể đáp ứng tốt hơn sự mong đợi của khách hàng, kể cả những mong đợi tiềm ẩn mà khách hàng chưa chia sẻ với bạn. Bất kể bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

I. ISO 9001 LÀ GÌ?

ISO 9001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Nó áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp, và quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng. 

II. BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000

ISO 9001 là một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm 4 tiêu chuẩn:

 • ISO 9001: 2015  - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.

 • ISO 9000:2005   - Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng.

 • ISO 19011:2011 - Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý.

 • ISO 9004:2000   - Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến.

1. Làm thế nào để bạn bắt đầu thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001? Quá trình đó như thế nào?

 • Trước tiên tổ chức/doanh nghiệp phải xác định các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và làm thế nào để áp dụng?

 • Thiết lập mục tiêu chất lượng phù hợp với hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.

 • Đề ra một chính sách chất lượng là kim chỉ nam nhằm có một hệ thống  thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn.

 • Văn bản hóa các tài liệu cần thiếu theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

 • Đánh giá chính sách chất lượng, mục tiêu đề ra và sau đó đến các yêu cầu để đảm bảo tất cả đều được đáp ứng.

 • Đào tạo cho toàn bộ tổ chức/doanh nghiệp về hệ thống quản lý.

 • Tổ chức/doanh nghiệp tiến hành áp dụng và thực hiện các biện pháp đảm bảo các quy trình/qui định được đề ra là phù hợp và được tuân thủ.

 • Sau khi áp dụng, tiến hành đánh giá nội bộ để đảm bảo hệ thống có hiệu quả.

2. Bắt đầu quá trình để đạt được chứng nhận IS0 9001

Đánh giá tiêu chuẩn ISO 9001 khi tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được đáp ứng, là đến lúc bạn cần phải mời tổ chức chứng nhận bên thứ 3 như VCB.

Sau khi chứng nhận thành công, tổ chức/doanh nghiệp được tổ chức chứng nhận bên thứ 3 cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Sau đó tổ chức chứng nhận bên thứ 3  sẽ tiến hành đánh giá giám sát tổ chức/doanh nghiệp ( theo quy định của IAF​) để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả.

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin