ISO 22000

 • TIÊU CHUẨN ISO 22000 LÀ GÌ?
  Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000  do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thược phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh thế toàn cầu.
 • LỢI ÍCH SỬ DỤNG CHỨNG NHẬN ISO 22000 CỦA VCB
  VCB là một trong ít các tổ chức chứng nhận - cung cấp dịch vụ chứng nhận cho khách hàng ở bất kể mọi nơi, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí. Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 22000  của khách hàng do VCB  cấp có giá trị trên toàn cầu.
 • CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ISO 22000
  Việc triển khai ISO 22000 được thực hiện qua 9 bước cơ bản. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể các bước dưới đây.
 • QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 22000 CỦA VCB
  Đề nghị chứng nhận của khách hàng; Xem xét tài liệu, thông tin của khách hàng; Lên kết hoạch đánh giá; Đánh giá sơ bộ; Đánh giá chứng nhận; Kết quả đánh giá chứng nhận ... Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng sau đánh giá; 
 • LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 22000 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THỰC PHẨM
  Hiện nay nước ta chưa có quy định bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 đồi với các DN thực phẩm; tuy nhiên trong tương lại có thể DN đã áp dụng HACCP sẽ phải chuyển đổi sang ISO 22000 trong các trường hợp: Quy định của cơ quan có thẩm quyền bắt buộc phải áp dụng ISO 22000;  

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin