Đào tạo Chuyên gia Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 90011.
 Mục tiêu của khóa đào tạo:

  • Đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý chất lượng, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng cho các chuyên gia có thể tham gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của các tổ chức, doanh nghiệp phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001.

2. Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:

  • Giới thiệu lịch sử hình thành của tiêu chuẩn ISO 9001
  • Giới thiệu tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng
  • Giới thiệu các nguyên tắc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001
  • Giới thiệu các lợi ích khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

3. Phương pháp đào tạo:

  • Đào tạo tập trung, sử dụng phương pháp tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của học viên, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên.

4. Phương pháp đánh giá kết quả khóa đào tạo:

  • Phương pháp đánh giá kết quả khóa đào tạo dựa trên kết quả thi của học viên & tinh thần/thái độ học tập trên lớp.

5. Yêu cầu:

  • Các học viên có trình cao đẳng trở lên
  • Các học viên đã nắm được các nguyên lý cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng.
Thông tin học viên

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

    
[ HOẶC GỌI SỐ: 0963.731.786 để được hỗ trợ ]

Các khóa học khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin