NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ISO 9001

I. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ISO 9001:2015

1. Phải thay đổi những thói quen cũ chưa tốt bằng thói quen mới tốt hơn:

 • Doanh nghiệp thường gặp phải trở ngại do sức ì tâm lý không muốn thay đổi, và thói quen lâu đời đã ăn sâu vào tiềm thức;

2. Xây dựng hệ thống tài liệu và triển khai áp dụng:

 • Việc ghi lại những gì đang làm một cách có hệ thống khá phức tạp (nên thường cần có sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn)

 • Việc xây dựng thói quen thực hiện có kế hoạch, tuân thủ các quy định và ghi lại những gì đã làm là một công việc tốn nhiều công sức, thời gian.

3. Vai trò của lãnh đạo:

 • Phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí và sự phối hợp giữa các bộ phận;

 • Cung cấp nguồn lực: thời gian, đào tạo, sự hợp tác;

 • Kiểm soát, duy trì hệ thống thường xuyên;

 

 

 

II. ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG ISO 9001:2015

1. Lãnh đạo doanh nghiệp - Điều kiện tiên quyết:

 • Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 9001;

 • Nắm chắc nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001;

 • Hoạch định chính sách, mục tiêu chất lượng, phạm vi thực hiện;

 • Cử thành viên trong Ban lãnh đạo phụ trách chương trình;

 • Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai;                                              

2. Thành viên của Doanh nghiệp - Yếu tố quyết định:

 • Hiểu được ý nghĩa, mục đích của quản lý chất lượng;

 • Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao;

 • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đối với công việc cụ thể;

3. Trình độ công nghệ, thiết bị:

 • Có đủ khả năng sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu;

 • Có khả năng kiểm soát các thông số ảnh hưởng đến chất lượng;

 • Đáp ứng các quy định của Nhà nước, của Ngành;

4. Chuyên gia tư vấn:

 • Có khả năng và kinh nghiệm trong triển khai tư vấn áp dụng ISO 9001;

 • Có công nghệ tư vấn bài bản, phù hợp và có tính thuyết phục;

 • Có lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin