LỢI ÍCH TỪ CHỨNG NHẬN ISO 14001

1. Về mặt thị trường:

 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng;

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường;

 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh;

 

2. Về mặt kinh tế:

 • Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào;

 • Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng;

 • Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ;

 • Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý;

 • Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên;

 • Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường;

 • Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường;

 • Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn;

 • Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp;

 • Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra;

3. Về mặt quản lý rủi ro:

 • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra;

 • Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm;

 • Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường;

 • Được sự đảm bảo của bên thứ ba,

 • Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin