VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 14001 CỦA VCB

Chất lượng dịch vụ tốt nhất:

VCB là một trong ít các tổ chức chứng nhận - cung cấp dịch vụ chứng nhận cho khách hàng ở bất kể mọi nơi, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

VCB cam kết đưa ra các kiến nghị nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau mỗi lần đánh giá giúp nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.

  • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;

  • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tạo lòng tin với khách hàng và các bên liên quan;

  • Thúc đẩy nhiều hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý;

  • Dịch vụ sau chứng nhận của VCB: Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; giải đáp thắc mắc tận tình, nhanh chóng;

  • Giảm thiểu đánh giá bên thứ hai;

  • Cam kết nhanh chóng, thuận lợi, bảo mật, công bằng, khách quan, hợp tác.

Trình độ chuyên môn:

Đội ngũ chuyên gia đánh giá của VCB là những người có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu và được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế IRCA đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO.

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin