Giới thiệu

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIỆT NAM - VCB (Vietnam Certification Body -VCB) là một tổ chức chứng nhận độc lập, có uy tín trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ khoa học và Công nghệ công nhận về năng lực chứng nhận.

VCB đảm bảo phục vụ khách hàng với dịch vụ chứng nhận tốt nhất và được tín nhiệm trên toàn cầu - Chứng nhận cùng với logo của VCB được thừa nhận và là một biểu tượng của chất lượng.

VCB cam kết cung cấp dịch vụ chứng nhận chuyên nghiệp, công bằng và mang lại giá trị gia tăng cho mọi khách hàng.

VCB đã chứng nhận cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO.

 

           
 
“Thoả mãn và đem lại giá trị gia tăng cho từng khách hàng là phương châm hoạt động của VCB”

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin