ISO 16949

 • TỔNG QUAN VỀ ISO/TS 16949
  ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong các cơ sở sản xuất ô tô và cung ứng dịch vụ liên quan. ISO/TS 16949 kết hợp các yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 9001 và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ngành ô tô của các quốc gia, hiệp hội: AVSQ...
 • LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CỦA VCB
  Giá trị của chứng chỉ: Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 16949 của khách hàng do VCB cấp có giá trị trên toàn cầu Chất lượng dịch vụ tốt nhất: VCB là một trong ít các tổ chức chứng nhận - cung cấp dịch vụ chứng nhận cho khách hàng ở bất kể mọi nơi, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.
 • QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 16949 CỦA VCB
  Đề nghị chứng nhận HTAL của khách hàng; Xem xét tài liệu, thông tin của khách hàng; Lên kết hoạch đánh giá; Đánh giá sơ bộ; Đánh giá chứng nhận; Kết quả đánh giá chứng nhận ... Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng sau đánh giá Đánh giá giám sát định kỳ; kết quả đánh giá giám sát;...
 • CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ISO 16949
  CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI Tương tự quá trình triển khai các hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn (standard-based management) như ISO 9001, ISO 22000…, quá trình xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/TS 16949 cũng đi theo nguyên lý PDCA (Plan-Do-Check-Act), gồm các bước sau:
 • LỢI ÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ISO 16949
  Quy định kỹ thuật này (ISO/TS 16949:2009), cùng với các yêu cầu của ISO 9001:2008, xác định các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đối với việc thiết kế và phát triển, sản xuất và, khi thích hợp, lắp ráp và cung cấp dịch vụ về các sản phẩm liên quan đến ô tô. Quy định kỹ thuật này có thể áp dụng đối với các...

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin