ISO 27001

 • GIỚI THIỆU ISO 27001
  ISO 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) duy nhất có thể đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001 sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp hay tổ chức của bạn kiểm soát tính an toàn và bảo mật tài sản thông tin của đơn vị mình
 • TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 27001 CỦA VCB
  Giá trị của chứng chỉ: Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn  ISO 27000  của khách hàng do  VCB  cấp có giá trị trên toàn cầu     Chất lượng dịch vụ tốt nhất: VCB  là một trong ít các tổ chức chứng nhận - cung cấp dịch vụ chứng nhận cho khách hàng ở bất kể mọi...
 • QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 27001 CỦA VCB
  Đề nghị chứng nhận của khách hàng; Xem xét tài liệu, thông tin của khách hàng; Lên kết hoạch đánh giá; Đánh giá sơ bộ; Đánh giá chứng nhận; Kết quả đánh giá chứng nhận ... Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng sau đánh giá Đánh giá giám sát định kỳ
 • CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ISO 27001
  Xác định lợi ích Nhóm quản lý xác định các lợi ích mà tổ chức có thể có thông qua việc áp dụng một hệ thống quản lý an ninh thông tin và đạt chứng nhận ISO 27001. Sau đó, bạn cần chỉ định một chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm với những hiểu biết cần thiết để đạt được chứng nhận ISO 27001 Đánh giá rủi ro Công việc sẽ...
 • 10 LÝ DO ĐỂ CHỨNG NHẬN ISO 27001
  Thông tin đúng: Có được thông tin đúng là yếu tố sống còn của bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, việc nắm bắt được và kiểm soát thông tin đúng thường khó và không bền vững. Do vậy, ISO 27001 sẽ giúp các tổ chức hay doanh nghiệp quản lý thông tin của mình một cách hiệu quả hơn. Thúc đẩy quan hệ đối...

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin