ISO 50001

 • GIỚI THIỆU VỀ ISO 50001:2011
  Việc thiếu hụt năng lượng và chi phí dành cho năng lượng ngày càng tăng đang dần trở thành một thách thức không nhỏ đối với mỗi quốc gia và các doanh nghiệp trong việc đảm bảo đáp ứng các nguồn năng lượng phục vụ cho những mục tiêu tăng trưởng và phát triển.
 • VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 50001 CỦA VCB
  Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 50001 của khách hàng do VCB cấp có giá trị trên toàn cầu. VCB là một trong ít các tổ chức chứng nhận - cung cấp dịch vụ chứng nhận cho khách hàng ở bất kể mọi nơi, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.
 • QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 50001 CỦA VCB
  Đề nghị chứng nhận HTAL của khách hàng; Xem xét tài liệu, thông tin của khách hàng; Lên kết hoạch đánh giá; Đánh giá sơ bộ; Đánh giá chứng nhận; Kết quả đánh giá chứng nhận ... Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng sau đánh giá Đánh giá giám sát định kỳ; kết quả đánh giá giám sát;...
 • ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ LỢI ÍCH CỦA ISO 50001
  Tiêu chuẩn ISO 50001:2011  rất phù hợp với các tổ chức hoạt động với các quá trình tiêu tốn nhiều năng lượng, nằm trong danh sách cơ sở sử dụng trọng  điểm, hoặc các doanh nghiệp phát thải khí nhà kính.
 • MÔ HÌNH QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO 50001
  Mô hình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 Tiêu chuẩn ISO 50001 được thiết kế dựa trên nguyên tắc tiếp cận quen thuộc đó là mô hình quản lý theo chu trình PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến). 

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin