Sứ mệnh - tầm nhìn

Sứ mệnh:

  • VCB thực hiện chính sách đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần đối với nhân viên trên tinh thần: "Giám đốc phải thực sự là người có đạo đức". Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện, đoàn kết.

  • Tôn trọng đối tác, tạo điều kiện xây dựng mối quan hệ lâu dài trên cơ sở trung thực, minh bạch, công khai và hài hòa về lợi ích.  

 


Tầm nhìn:

  • Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo trong khoa học và công nghệ, với phương châm: Lấy đạo đức để phát triển bền vững, VCB định hướng trở thành một tổ chức đánh giá chứng nhận hàng đầu Việt Nam trong hoạt động cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp, được sử dụng phổ biến nhất trong nước và quốc tế, góp phần đưa tên tuổi Tổ chức chứng nhận Việt Nam ra thế giới. 

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin