Cách đánh giá và cải tiến hoạt động doanh nghiêp (Chuyên gia đánh giá nội bộ)

I. GIỚI THIỆU

Để đo lường hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, làm cơ sở cho các hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quy định các tổ chức/doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống được xây dựng (bao gồm cả các tổ chức/doanh nghiệp đã được chứng nhận hoặc chưa chứng nhận). Bên cạnh đó, hoạt động đánh giá còn cung cấp cho Ban Lãnh đạo các thông tin khách quan về hệ thống để phục vụ cho các hoạt động quản lý, điều hành. Đánh giá nội bộ là một hoạt động tổng hợp đòi hỏi nhiều kỹ năng và kỹ thuật: Từ việc lập kế hoạch đánh giá, đánh giá tại chỗ, viết các báo cáo đánh giá, tìm kiếm các bằng chứng đánh giá thông qua tra cứu hồ sơ, phỏng vấn, thấu hiểu các chuẩn mực đánh giá…  vì vậy, Doanh nghiệp cần có đội ngũ đánh giá viên có đủ năng lực và được đào tạo.

Bài toán Doanh nghiệp cần giải quyết:

 • Công việc thực hiện của các phòng ban có cần được đánh giá không?

 • Hiệu quả thực hiện, hiệu lực tuân thủ các chuẩn mực của công ty có cần biết hay không?

 • Việc đánh giá các phòng ban có cần đảm bảo tính độc lập khách quan hay không?

 • Nhân sự tham gia đánh giá Hệ thống quản trị có cần: Chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình đánh giá hay không?

 • Quy trình, trình tự các bước tiến hành đánh giá hệ thống quản trị doanh nghiệp như thế nào, kế hoạch đánh giá, sắp xếp con người, thời gian, nội dung đánh giá, phạm vi đánh giá, mục đích của đánh giá....vv

 • Doanh nghiệp có mong muốn hệ thống quản trị thực hiện có hiệu lực và hiệu quả hay không?

II. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 • Hiểu rõ các nguyên tắc quản lý chất lượng, bản chất, các yêu cầu ISO 9001:2015 và cách thức đánh giá các yêu cầu này;
 • Biết cách xác định các nội dung cần đánh giá và thực hiện việc đánh giá tại chỗ để xác định mức độ phù hợp của bộ phận được đánh giá so với các yêu cầu;
 • Hướng dẫn quản lý cuộc đánh giá;
 • Cấp Chứng chỉ chứng nhận năng lực đánh giá Hệ thống quản lý đối với những học viên đạt yêu cầu khoá học.

 

 
Hình ảnh các học viên tham gia khóa học
 

III. NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

Buổi

Nội dung

Yêu cầu cụ thể

Bài  tập

1

 
Phần 1: Thấu hiểu hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015
 • Hiểu đúng bản chất của chất lượng và quản lý chất lượng
 • 8 nguyên tắc của quản lý chất lượng
 • Phân tích sâu 5 yêu cầu lớn của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cách vận dụng vào thực tế
 • Yêu cầu về văn bản của hệ thống quản lý chất lượng
Bài tập 1
Phần 2: Khái quát về đánh giá chất lượng nội bộ
 • Khái niệm, bản chất và mục đích của đánh giá nội bộ;
 • Quản lý chương trình đánh giá và các nguyên tắc đánh giá theo cách tiếp cận ISO 9001.
Bài tập 2
Phần 3: Yêu cầu đối với đánh giá viên và trưởng đoàn đánh giá
 • Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất và năng lực
 • Vai trò và nghiệp vụ của đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá, những nguyên tắc làm việc trong khi tiến hành đánh giá.
Bài tập 3
2
 
Phần 4: Quy trình và kỹ năng đánh giá
 • Lập kế hoạch đánh giá; Chuẩn bị các tài liệu… cho cuộc đánh giá,
 • Luyện các kỹ năng đánh giá: Phỏng vấn, tra cứu hồ sơ, quan sát,
 • Xử lý các tình huống đánh giá khó,
 • Phân biệt điểm không phù hợp nặng, nhẹ và điểm lưu ý
 • Cách viết báo cáo đánh giá đối với các điểm không phù hợp
Bài tập 4
Phần 5: Thực hành đánh giá
 • Thực hành đánh giá và viết báo cáo đánh giá
 • Làm các bài tập tình huống, bài tập nhóm
 • Kiểm tra cuối khoá học để cấp chứng chỉ.
Bài tập 5

 

IV. CẤP CHỨNG NHẬN HỌC VIÊN

Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình học, đảm bảo thời gian và thời lượng như quy định của VCB, đồng thời đạt chỉ tiêu thông qua bài kiểm tra cuối khóa, các học viên sẽ được cấp "Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học" từ VCB.

V. ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Để đăng ký khóa học, Quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây:

Thông tin học viên

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

    
[ HOẶC GỌI SỐ: 0963 366 519 / 0963 731 786 để được hỗ trợ ]

Các khóa học khác

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin