Cách xây dựng & áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp

I. GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

- Khoá học giúp các Doanh nghiệp định hướng xây dựng và áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp bài bản.

- Video tham khảo về khoá học 5S: 

II. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

- Xây dựng và áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp bài bản.

- Nâng cao chất lượng quản lý, kiểm soát tốt các khâu trong quá trình vận hành. 

- Giải đáp vấn đề vướng mắc chung mà các Doanh nghiệp đang gặp phải. Đưa ra phương án giải quyết triệt để.

III. NỘI DUNG KHOÁ HỌC

- Hướng dẫn xác định phạm vi hoạt động, sản phẩm kinh doanh, mô hình quản trị công ty.

- Hướng dẫn chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các vị trí theo cơ cấu tổ chức.

- Hướng dẫn xây dựng sổ tay nhân sự công ty.

- Hướng dẫn cách thức xây dựng Sổ tay văn hóa doanh nghiệp.

- Hướng dẫn xây dựng Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi doanh nghiệp.

- Hướng dẫn cách xây dựng: mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, chiến lược.

- Hướng dẫn cách thức xây dựng các quy định, các quy trình quản lý dựa trên chuẩn mực quốc tế ISO 9001:2015

- Hướng dẫn cách thức phát triển mô hình hệ thống công ty.

- Trao đổi kinh nghiệm trong quá trình điều hành doanh nghiệp: cách lựa chọn sản phẩm kinh doanh, cách phát triển hệ thống, cách nhân bản giá trị hệ thống ....làm thế nào để doanh nghiệp thành công, thành công bền vững...vv     

- Trao đổi đưa ra giải pháp cụ thể đối với từng yêu cầu của doanh nghiệp .

IV. THÔNG TIN KHOÁ HỌC

STT
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
YÊU CẦU KHOÁ HỌC
  1.  

Thời lượng

02 ngày

  1.  

Thời gian

- Sáng:  8h30-12h00

- Chiều:  14h00-17h30

  1.  

Đối tượng tham gia khoá học

Quản lý/ QMR/ Giám đốc/ Tổng giám đốc.

  1.  

Phí đào tạo:

4.500.000 (VNĐ)/01 học viên

Phí ưu đãi:

4.000.000 (VNĐ)/01 học viên

Điều kiện ưu đãi:

- Học viên đăng ký khóa học trước 15 ngày.

- Đăng ký từ 03 học viên trở lên.

- Đã là khách hàng của VCB

  1.  

Địa điểm đào tạo

Phòng Vip- Tổ chức tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh. Để thuận tiện cho học viên VCB sẽ thông báo cụ thể tới từng học viên trước ngày học ít nhất 03 ngày

V.  ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Để đăng ký khoá học, Quý khách vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây:

Thông tin học viên

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

    
[ HOẶC GỌI SỐ: 0963 366 519 / 0963 731 786 để được hỗ trợ ]

Các khóa học khác

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin