ISO 22000

 • TIÊU CHUẨN ISO 22000 LÀ GÌ ?
  Tiêu chuẩn ISO22000 là Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, Điểm khác biệt giữa ISO22000:2005 và HACCP là ...
 • LỢI ÍCH SỬ DỤNG CHỨNG NHẬN ISO 22000 CỦA VCB
  VCB là một trong ít các tổ chức chứng nhận - cung cấp dịch vụ chứng nhận cho khách hàng ở bất kể mọi nơi, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí. VCB cam kết đưa ra các kiến nghị nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau mỗi lần đánh giá giúp nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh...
 • CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI ISO 22000
  Bước 1: Tìm hiểu tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng: Lãnh đạo cần thấu hiểu ý nghĩa của ISO 22000:2005 đối với phát triển tổ chức, định hướng các hoạt động, xác định mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể.Bước 2: Lập nhóm quản lý an toàn thực phẩm: Áp dụng ISO 22000:2005 cần thành lập một nhóm quản lý an...
 • QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 22000 CỦA VCB
  Đề nghị chứng nhận của khách hàng; Xem xét tài liệu, thông tin của khách hàng; Lên kết hoạch đánh giá; Đánh giá sơ bộ; Đánh giá chứng nhận; Kết quả đánh giá chứng nhận ... Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng sau đánh giá Đánh giá giám sát định kỳ
 • LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 22000 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THỰC PHẨM
   Hiện nay nước ta chưa có quy đinh bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 đồi với các DN thực phẩm; tuy nhiên trong tương lại có thể DN đã áp dụng HACCP sẽ phải chuyển đổi sang ISO 22000 trong các trường hợp: Quy định của cơ quan có thẩm quyền bắt buộc phải áp dụng ISO 22000; do thị trường, khách hàng yêu cầu hoặc khi DN muốn có chứng...

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin