Cách đánh giá và cải tiến hoạt động doanh nghiêp (Chuyên gia đánh giá nội bộ)I. GIỚI THIỆU:

Đo lường hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng là cơ sở cho các hoạt động duy trì và cải tiến nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý doanh nghiệp. ISO 9001:2015 yêu cầu các Doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống đã được xây dựng (bao gồm cả các doanh nghiệp đã được chứng nhận hoặc chưa chứng nhận). Bên cạnh đó, hoạt động đánh giá còn cung cấp cho Ban Lãnh đạo các bằng chứng khách quan về hệ thống để phục vụ cho các hoạt động quản lý, điều hành.

Đánh giá nội bộ là một hoạt động tổng hợp đòi hỏi nhiều kỹ năng và kỹ thuật: Từ việc lập kế hoạch đánh giá, đánh giá tại chỗ, viết các báo cáo đánh giá, tìm kiếm các bằng chứng đánh giá thông qua tra cứu hồ sơ, phỏng vấn, thấu hiểu các chuẩn mực đánh giá…  vì vậy, Doanh nghiệp cần có đội ngũ đánh giá viên có đủ năng lực và được đào tạo.

Tình trạng hầu hết các doanh nghiệp:

 • Công việc thực hiện không được đánh giá định kỳ.?
 • Đánh giá công việc, đánh giá nhân sự chủ yếu mang tính cảm tính, không đủ bằng chứng và chuẩn mực đánh giá, các sự không phù hợp về công việc không được xử lý kịp thời dứt khoát, hành động cải tiến hầu như không có sai lỗi thường xuyên lặp đi lặp lại.?
 • Ban hành Nội quy, quy trình làm việc…..nhưng chẳng ai làm, nếu có làm nhưng không có hiệu quả…..?
 • Việc đánh giá chủ yếu là đánh giá của Cấp lãnh đạo & cấp quản lý đối với nhân viên, việc đánh giá không đảm bảo tính độc lập khách quan/ Người đánh giá không có năng lực đánh giá thông qua đào tạo ( Không hiểu hệ thống, Không có kỹ năng, Không có phương pháp đánh giá…vv)
 • Đánh giá để cho vui, người đánh giá thường đánh giá chính công việc của mình

“ HÃY ĐỂ CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN CÔNG VIỆC CỦA NHAU, ĐÁNH GIÁ CHÉO NHAU ĐỂ HIỂU SÂU VỀ CÔNG VIỆC CỦA MÌNH”

Làm không đến nơi đến chốn/ làm cho vui thì lấy đâu hiệu quả. Nhiều Doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng có hệ thống quy trình như không ?

 • Tại sao cần phải tổ chức đánh giá nội bộ công việc của các phòng ban/ Tại sao các phòng ban phải đánh giá chéo công việc của nhau.?
 • Tại sao các doanh nghiệp ban hành các nội quy, quy trình….nhưng nhân viên bỏ không thực hiện.?, hoặc có thực hiện nhưng không ra gì ?, Có quy trình làm như không làm, càng làm càng thấy rối và mệt mỏi, khoa học chẳng thấy chỉ thấy không hiệu quả ?
 • Quyết định đưa ra cần dựa trên bằng chứng, quyết định dựa trên cảm tính có được không ?/ khi đưa ra quyết định Người/ vị trí gây ra sự không phù hợp khâm phục khẩu phục với quyết định đưa ra và mong muốn được điều chỉnh cải tiến để nâng cao hiệu quả cônh việc.
 • Tổ chức 1 cuộc đánh giá nội bộ cần có quy trình đánh giá không .?, trình tự tổ chức một cuộc đánh giá tại các phòng ban triển khai như thế nào.? Mục đích của đánh giá nội bộ công việc là gì..? Làm thế nào để bộ nội quy, quy trình, quy định ban hành ra A/e tuân thủ và thực hiện có hiệu quả?
 • Chuyên gia nội bộ tham gia trong quá trình đánh giá có cần năng lực hay không.? / Kỹ năng đánh giá của chuyên gia bao gồm các kỹ năng gì ( kỹ năng đặt câu hỏi – Kỹ năng quan sát – Kỹ năng xem xét tài liệu, hồ sơ – Kỹ năng đưa ra quyết định – Kỹ năng ghi chép và đưa ra phát hiện đánh giá, báo cáo đánh giá...vv.)

II. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

 • Nắm rõ 7 Nguyên tắc quản lý chất lượng, các yêu cầu ISO 9001:2015 áp dụng thực tế vào quá trình đánh giá Hệ thống quản trị doanh nghiệp.
 • Nắm rõ các kiến thức đánh giá, quy trình đánh giá, áp dụng quy trình đánh giá vào thực tế đánh giá các bộ phận/ phòng ban.
 • Xây dựng bộ câu hỏi vàng trong đánh giá...vv
 • Tổ chức, tiến hành đánh giá công việc các phòng ban thực tế, xử lý, cải tiến sau đánh giá.
 • Nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi, Kỹ năng kiểm tra, Kỹ năng xem xét tài liệu, hồ sơ, Kỹ năng đưa ra quyết định, Kỹ năng chủ trì cuộc đánh giá..vv
 • Cấp Chứng chỉ chứng nhận năng lực đánh giá Hệ thống quản lý đối với những học viên đạt yêu cầu khoá học.

 

Hình ảnh các học viên tham gia khóa học

III. NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

Buổi

Nội dung

Yêu cầu cụ thể

Bài  tập

1

 

Phần 1: Thấu hiểu hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015

 • Thuật ngữ liên quan đến Quản lý chất lượng.
 • Các giai đoạn & xu thế phát triển của Quản lý chất lượng.
 • 7 nguyên tắc của quản lý chất lượng.
 • Phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cách vận dụng vào thực tế.
 • Yêu cầu về tài liệu/ hồ sơ của hệ thống quản lý chất lượng.

Bài tập 1

Bài tập 2

Bài tập 3

Phần 2: Khái quát về đánh giá chất lượng nội bộ

 • Thuật ngữ đánh giá, bản chất và mục đích của đánh giá nội bộ.
 • Các nguyên tắc đánh giá theo cách tiếp cận ISO 9001.

Bài tập 4

Phần 3: Yêu cầu đối với đánh giá viên và trưởng đoàn đánh giá

 • Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất và năng lực.
 • Vai trò và nghiệp vụ của đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá, những nguyên tắc làm việc trong khi tiến hành đánh giá.

Bài tập 5

2
 

Phần 4: Quy trình và kỹ năng đánh giá

 • Lập kế hoạch đánh giá; Chuẩn bị các tài liệu… cho cuộc đánh giá.
 • Xây dựng Bảng câu hỏi đánh giá.
 • Luyện các kỹ năng đánh giá: Phỏng vấn, tra cứu hồ sơ, quan sát,
 • Xử lý các tình huống đánh giá khó.
 • Phân biệt điểm không phù hợp nặng, nhẹ và điểm lưu ý.
 • Cách viết báo cáo đánh giá đối với các điểm không phù hợp.

Bài tập 6

Bài tập 7

Bài tập 8

Phần 5: Thực hành đánh giá

 • Thực hành đánh giá và viết báo cáo đánh giá
 • Làm các bài tập tình huống, bài tập nhóm
 • Kiểm tra cuối khoá học để cấp chứng chỉ.

Bài tập 9

 

IV. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

1. ĐÀO TẠO THEO DỰ ÁN: (Tại doanh nghiệp)

 • Chuyên gia VCB xuống và đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp. ( Phương án này rất tốt cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp quy mô lớn nên chọn phương án này, Chuyên gia trao đổi hướng dẫn, đào tạo với thực tế lĩnh vực hoạt động và nguồn lực hiện tại của doanh nghiệp)
 • Đối tượng tham gia khóa học: Tổng giám đốc/ Giám đốc/ QMR/ Thư ký/ Cấp Quản lý (Trưởng phòng ban, trưởng bộ phận, trưởng tổ, quản đốc……)
 • Thời lượng học, nội dung học theo yêu cầu của doanh nghiệp và dựa trên kết quả khảo sát thực trạng doanh nghiệp.
 • Chi phí đào tạo: Quý doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Tel: 0988 297 486 để được hỗ trợ.

2. ĐÀO TẠO ONLINE ( Đào tạo trực tuyến thông qua phần mềm đào tạo VCB & nền tảng Internet)

 • Chuyên gia VCB đào tạo và trao đổi qua phần mềm đào tạo, các máy tính của học viên được kết nối internet là học được.
 • Khóa học online phù hợp với Doanh nghiệp quy mô nhỏ, các A/c bận công việc, cắt giảm thời gian và chi phí khi tham dự khóa học.
 • Đối tượng tham gia khóa học:
 1. Doanh nghiệp: Tổng giám đốc/ Giám đốc/ QMR/ Thư ký/ Cấp Quản lý (Trưởng phòng ban, trưởng bộ phận, trưởng tổ, quản đốc……)
 2. Các A/c mới thành lập công ty, hoặc có kế hoạch chuẩn bị thành lập công ty cần tham gia khóa học này để có định hướng quản trị và phát triển doanh nghiệp.
 3. Các A/c có kế hoạch làm việc tại các công ty lớn, hoặc các tập đoàn đã có hệ thống quản lý chuẩn chỉ, hoặc A/c có kế hoạch vươn lên ở các vị trí cao hơn. A/c lên tham gia khóa học này.
 4. Các A/c đã và đang học chuyên nghành quản trị doanh nghiệp, có định hướng là CEO trong tương lai lên tham gia khóa học có giá trị này.
 • Thời gian học: VCB hiện tại chỉ tổ chức khóa học online vào tối thứ 7 và Chủ nhật/tuần.
 • Số buổi học: 08 buổi ( Từ 19h00-21h15 tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần)
 • Phí đào tạo: 4.500.000 (VNĐ)/01 học viên.
 • Phí ưu đãi: 3.800.000 (VNĐ)/01 học viên (Học viên đăng ký khóa học trước 10 ngày, Đăng ký từ 03 học viên trở lên, Đã là khách hàng của VCB)
 • Yêu cầu học viên: tham gia học bằng máy tính xách tay, hoặc điện thoại, đường chuyền internet tốt, nghiêm túc tuân thủ quy định tham dự đào tạo của VCB.
V. TẠO SAO A/C NÊN LỰA CHỌN KHÓA HỌC CỦA VCB:
 1. Khóa học đào tạo dựa trên chuẩn là tiêu chuẩn quốc tế ISO, đã được quốc tế công nhận và rút ra từ thực tế các Công ty, Tập đoàn thành công trên thế giới.
 2. Chuyên gia đào tạo là các CEO, có nhiều năm kinh nghiệm về tiêu chuẩn quản trị, các công cụ cải tiến được thế giới thừa nhận - đặc biệt là kinh nghiệm thực tế đã triển khai cho nhiều mô hình Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 3. Khóa học mang tính thực dụng, đơn giản lý thuyết, hiểu thực tế và áp dụng ngay vào hoạt động quản trị điều hành doanh nghiệp.
 4. Các bài giảng, Bài tập, video, Tình huống hướng dẫn thực tế, bài kiểm tra.....các nội dung chia sẻ đều được đúc rút và cải tiến từ các hoạt động thực tế hàng ngày của mỗi doanh nghiệp.

" THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA, Một điều quan trọng " Doanh nghiệp muốn bứt phá phải có Chiến lược - Muốn tối ưu Giá trị kết quả thực hiện phải quản lý theo..quy trình.."

V. CẤP CHỨNG NHẬN HỌC VIÊN:

Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình học, đảm bảo thời gian và thời lượng như quy định của VCB, đồng thời đạt chỉ tiêu thông qua bài kiểm tra cuối khóa, các học viên sẽ được cấp "Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học" từ VCB.

Chứng chỉ khóa học do VCB cấp, Có giá trị và được Cộng đồng doanh nghiệp Công nhận.

Thông tin học viên

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

    
[ HOẶC GỌI SỐ: 0963.731.786 để được hỗ trợ ]

Các khóa học khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin