OHSAS 18001

 • OHSAS 18001 LÀ GÌ ?
  Tiêu chuẩn OHSAS 18001 (có thể bị nhầm với tiêu chuẩn ISO 18001) được chấp nhận trên toàn cầu như là một phương pháp đánh giá hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
 • TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN OHSAS 18001 CỦA VCB
  Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn OHSAS 18001 của khách hàng do VCB cấp có giá trị trên toàn cầu. VCB là một trong ít các tổ chức chứng nhận - cung cấp dịch vụ chứng nhận cho khách hàng ở bất kể mọi nơi, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.
 • QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN OHSAS 18001 CỦA VCB
  Đề nghị chứng nhận HTAL của khách hàng; Xem xét tài liệu, thông tin của khách hàng; Lên kết hoạch đánh giá; Đánh giá sơ bộ; Đánh giá chứng nhận; Kết quả đánh giá chứng nhận ... Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng sau đánh giá Đánh giá giám sát định kỳ; kết quả đánh giá giám sát;...
 • MÔ HÌNH TIÊU CHUẨN OHSAS 18001
  Tương tự tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và tiêu chuẩn ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 cũng được xây dựng dựa trên phương pháp luận là Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động khắc phục (Plan – Do – Check – Act), có thể được mô tả như dưới đây.
 • ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ LỢI ÍCH CỦA OHSAS 18001
  OHSAS 18001 thích hợp với các tổ chức muốn có được hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt các tai nạn ở mơi làm việc.  Công nhận  OHSAS 18001  mang đến cho tổ chức một khung để giúp tổ chức đáp ứng mọi bổn phận pháp lý của mình về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc.

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin