OHSAS 18001 LÀ GÌ ?

I. OHSAS 18001 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 (có thể bị nhầm với tiêu chuẩn ISO 18001) được chấp nhận trên toàn cầu như là một phương pháp đánh giá hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Được các tổ chức tiêu chuẩn thế giới và các tổ chức thương mại hàng đầu xây dựng, tiêu chuẩn OHSAS 18001 cung cấp cho các tổ chức một khung kiểm tra việc quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp thích hợp và hiệu quả tại nơi làm việc.

 

 

Thông qua việc có được một hệ thống quản lý được xác định rõ ràng tại cơ sở để xác định và kiểm soát các mối nguy về an toàn và sức khỏe, các tổ chức có thể giảm thiểu các mối nguy cho người lao động và khách tham quan hoặc các nhà thầu bên ngoài. Tiêu chuẩn này có thể giúp tổ chức thiết lập các quá trình xem xét và cải tiến liên tục sự an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại cơ sở.

♦ Các yếu tố chính sẽ được đánh giá theo chứng nhận OHSAS là:

  • Hệ thống quản lý tại cơ sở
  • Hoạch định và Đánh giá mối nguy
  • Đào tạo và nhận thức của nhân viên
  • Trao đổi thông tin trong hệ thống quản lý an toàn
  • Ứng phó với các tình huống khẩn cấp
  • Theo dõi và cải tiến liên tục

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin