QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HACCP CỦA VCB

Quy trình đánh giá tiêu chuẩn HACCP của VCB được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin