Tiêu Chuẩn Mới Giúp Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ Đạt Được Lợi Ích Từ Chứng Nhận ISO 14001

Việc triển khai, xây dựng và chứng nhận một hệ thống quản lý môi trường (EMS) dựa trên ISO 14001 có vẻ như là một nhiệm vụ lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chỉ dành cho những người doanh nghiệp lớn hơn trên thị trường.

Việc triển khai, xây dựng và chứng nhận ISO 14001 của hệ thống quản lý môi trường (EMS) có vẻ như là một nhiệm vụ lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn hơn trên thị trường. Chìa khóa ở đây là chia nó thành các giai đoạn. Một tài liệu hướng dẫn mới được sửa đổi, vừa được công bố giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, nghành nghề thiết lập một hệ thống EMS theo cách phù hợp với họ - và gặt hái những lợi ích từ mỗi giai đoạn.

Môi trường đang thay đổi nhanh chóng và các doanh nghiệp cần theo kịp những điều có ý nghĩa với họ để tồn tại - và phát triển mạnh. Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (EMS) dựa trên ISO 14001 giúp các tổ chức quản lý hiệu quả các rủi ro và tận dụng các cơ hội do sự thay đổi thể giới của chúng ta mang lại. Việc triển khai một EMS cung cấp một số lợi ích như sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên và năng lượng, tăng cường tuân thủ các yêu cầu pháp lý và tạo được hình ảnh tốt hơn với khách hàng.

 

Cải thiện hiệu suất môi trường được thực hiện dễ dàng hơn với các hệ thống chính thức tại chỗ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVN) thường gặp khó khăn trong việc triển khai EMS do ít nhân viên và nguồn lực hơn.

ISO 14005, Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn cách tiếp cận linh hoạt để thực hiện theo giai đoạn, cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phương pháp khắc phục bằng cách cho phép họ đáp ứng các yêu cầu của EMS theo cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. ISO 14005 cho phép DNVN bắt đầu hưởng lợi ngay từ đầu trong khi đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001. Tiêu chuẩn vừa được sửa đổi để đảm bảo nó được cập nhật và tiếp tục đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Martin Baxter, Chủ tịch tiểu ban ISO đã phát triển tiêu chuẩn, cho biết ISO 14005 cho phép các công ty dễ dàng đo lường giá trị kinh doanh và lợi ích của việc thực hiện một EMS và đảm bảo họ nhận được tiền lãi từ khoản đầu tư của mình qua chứng nhận ISO 14001.

“Có rất nhiều lợi thế của việc thực hiện một cách tiếp cận theo từng giai đoạn”, ông nói, “Các công ty có thể bắt đầu với các dự án cụ thể có liên quan hoặc khẩn cấp nhất, chẳng hạn như cải thiện hiệu quả năng lượng hoặc năng suất tài nguyên. Khi họ biết rằng các dự án này đang mang lại thành công kinh doanh, họ có thể xây dựng hệ thống của mình khi có nhu cầu, kết hợp các yêu cầu về môi trường của khách hàng hoặc thu hút thêm nhân viên của họ vào việc tăng cường hiệu quả môi trường, để cuối cùng giải quyết tất cả các yêu cầu của EMS.”

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin