Các bước xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các bước xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì, tiến trình thực hiện như thế nào, có lẽ luôn là câu hỏi hàng đầu đối với các doanh nghiệp. VCB xin đưa ra trình tự các bước như sau:

 

Bước

Nội dung công việc

Kế hoạch triển khai theo tháng, tuần

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

Thu thập thông tin doanh nghiệp (DN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Thành lập Ban ISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 • Đánh giá thực trạng DN.
 • Thống nhất phạm vi, danh mục hệ thống quy trình quản trị DN.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp (DN) xây dựng Hệ thống quy trình ISO 9001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gửi báo cáo L1 gửi ban ISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Đào tạo nhận thức chung ISO 9001:

 • Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000
 • Hai nền tảng quản trị DN.
 • Thuật ngữ cơ bản của Quản trị.
 • Giới thiệu mô hình quản trị DN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Hoàn thiện các tài liệu, quy trình quản trị theo ISO 9001 đã thống nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Hướng dẫn công tác chuẩn bị áp dụng:

 • Thẩm tra, hướng dẫn in ấn, phê duyệt, ban hành, cập nhật hệ thống quản trị doanh nghiệp ISO 9001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Đào tạo áp dụng hệ thống quy trình ISO 9001:2015 vào thực tế công việc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Xem xét, kiểm soát, hỗ trợ áp dụng hệ thống quy trình ISO 9001 trong quá trình vận hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Đào tạo doanh nghiệp Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Thuật ngữ liên quan đến công việc.
 • Hai nền tảng quản trị trong đánh giá.
 • Các xu thế chung về quản trị chất lượng.
 • Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 trong đánh giá.
 • Thuật ngữ liên quan đến đánh giá.
 • Quy trình tổ chức ĐGNB
 • Các Kiến thức, Kỹ năng, phương pháp trong quá trình đánh giá…….vv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 • Tổ chức ĐGNB lần 1 thực tế tại các Phòng ban trong doanh nghiệp.
 • Tổ chức ĐGNB lần 2 (nếu cần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Tiến hành Xem xét của Ban lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý ISO 9001

 • Tổ chức xem xét của BLĐ
 • Cải tiến Hệ thống quản lý doanh nghiệp theo ISO 9001.
 • Lập báo cáo lần 2 gửi Ban ISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001 và giám sát theo quy định VCB.

 • Tổ chức VCB tiến hành đánh giá chứng nhận
 • Khắc phục, cải tiến hệ thống quản trị sau đánh giá.
 • Tổ chức sự kiện đón nhận chứng chỉ ISO 9001 (nếu có)
 • Đánh giá giám sát hàng năm theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

 • Đây là tri thức quan trọng trong quá trình xây dựng - thực hiện - duy trì - cải tiến liên tục Hệ thống quản trị doanh nghiệp theo ISO 9001. Hệ thống hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc vào năng lực của người phụ trách triển khai dự án, đặc biệt là sự cam kết và quyết tâm của ban Lãnh đạo, cấp Quản lý trong doanh nghiệp.

 • Đây chỉ là các bước tổng quát xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp ISO 9001. Việc triển khai thực tế cần phải có kế hoạch cụ thể phù hợp với từng doanh nghiệp.

 • Sự hiệu quả phụ thuộc vào giải pháp quản trị phù hợp và cách làm phù hợp. Các doanh nghiệp nhỏ hoặc các start-up muốn nâng cao năng lực cạnh tranh cũng cần phải có định hướng trong việc phát triển hệ thống quản trị theo chuẩn ISO 9001. Đây là bài toán về nguồn lực và chi phí, các doanh nghiệp có thể dự xây dựng hoặc học hỏi kinh nghiệp từ các doanh nghiệp đi trước. Tuy nhiên, việc lựa chọn một đơn vị tư vấn hỗ trợ triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO cũng là sự cần thiết nếu các doanh nghiệp gặp phải vướng mắc, khó khăn trong quá trình xây dựng hệ thống. VCB luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp.

Đây là chia sẻ kinh nghiệm từ Hội đồng chuyên gia của VCB được đúc kết trong suốt quá trình triển khai Đánh giá tại các doanh nghiệp với nhiều phạm vi, lĩnh vực, loại hình và quy mô khác nhau, từ những khó khăn, những vấn đề khác nhau mà các doanh nghiệp gặp phải. Mong rằng các doanh nghiệp sẽ đưa ra được định hướng cũng như giải pháp quản trị phù hợp với thực trạng và chiến lược phát triển của doanh nghiệp mình.

Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số Hotline: 0963 366 519 hoặc 024 3640 8779 để được tư vấn nhanh nhất!

Các bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng

0988 297 486

Đăng ký nhận thông tin